Priser

Hvad koster det at gå på Sdr. Feldings Efterskole?

Som udgangspunkt betaler man selv sit efterskoleophold, men staten giver et tilskud - afhængig af husstandens indkomst.

Priser

I skoleåret 2023 - 2024 er grundprisen 2.600 kr. pr. uge. Statens tilskud trækkes fra dette beløb.

Beregn hvad et ophold kommer til at koste for jer her:
Efterskolernes betalingsberegner.

Find først Sønder Feldings Efterskole (enten på kortet eller gennem søgning efter ordblindeefterskoler i Jylland). Tryk herefter på fanen 'Beregn pris'. 
Skriv husstandsindtægt og husk at udfylde antal søskende, da det giver rabat.

Der betales et gebyr ved indmeldelse på 3.500 kr.

Lokal efterskolestøtte

Formål med tilskuddet

Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle supplerende elevstøtte.
Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle.
Regler vedr. egenbetalingen og nedsættelse af egenbetaling skal respekteres.

Principper

Individuel supplerende elevstøtte kan søges af alle, men puljen har begrænsede midler.

Tildeling

Tildeling af støtten skal være baseret på en konkret, individuel vurdering og i denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.

Det skal bemærkes at ved dødsfald og skilsmisse bliver statsstøtten genberegnet, når blot man giver skolen besked.

Aftalevilkår

Aftalen er skriftlig, og forældrene forpligtes til at meddele skolen om indtræden af forhold, som ændrer forudsætningerne for indgåelse af aftalen.
Ønsker i at søge lokal efterskolestøtte skal I skrive til skolens kontor på email: kontor@sfeefterskole.dk.
Herefter får I tilsendt et ansøgningsskema.