Dansk, engelsk, matematik

I fagene dansk, engelsk og matematik er du inddelt i hold på 9 - 11 elever. Vi forventer at alle elever i 9. og 10. klasse går op til folkeskolens prøver og alle elever modtager derfor undervisning i alle prøvefag.

Særligt om matematik:

Matematik er noget, du skal kunne bruge i hverdagen! Arbejdsformer og metoder have til formål at fokusere på matematikken og fjerne eventuelle vanskeligheder med den skrevne tekst ved hjælp af iPad. Niveaudeling til matematik foregår efter en samtale og en MG-prøve.

Særligt om engelsk:

Vi skal både tale engelsk, men også forstå engelske tekster. Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande er også en del af undervisningen. Vi arbejder derfor med det engelske sprog på mange måder: Bøger, aviser, sange, dokumentarprogrammer, film mv.