Holdfordeling

Når I inddeles i hold (niveauer), tager vi hensyn til dit standpunkt, og prøver samtidig at skabe gode, ensartede grupper, hvor I kommer godt ud af det med hinanden.

Der er ofte stor forskel på hvilke fag man har sværest og nemmest ved og det tager vi højde for ved at have forskellige hold på de enkelte fag. Det giver også den store fordel at du hurtigt kommer til at kende mange på skolen, da dine hold bliver med mange forskellige kammerater.

Hvordan inddeler vi?

Det er forskelligt hvordan holdene fordeles. I dansk og engelsk fordeles de efter en samtale. hvor du og en lærer sammen skal finde det niveau du arbejder på. I matematik fordeles du efter en prøve der ligger i starten af matematikundervisningen. På alle tre hold kan også indgå udtalelser fra tidligere skoler eller karakterer fra tidligere skole.

Der kan skiftes undervejs

Du kan skifte hold undervejs, hvis du rykker dig fagligt rigtig hurtigt eller hvis du har svært ved at følge med.

Det er vigtigt for os, at du er kommet på de rigtige hold og de forskellige lærergrupper arbejder derfor tæt sammen om pensum og fagenes indhold, så eventuelle skift bliver nemt for dig.