Ordblind? Vi kan hjælpe!

Der findes mange typer af læse- og skrivevanskeligheder. Ordblindhed (også kaldet dysleksi) er den type, hvor man finder de største vanskeligheder.

Ordblindhed skyldes medfødte vanskeligheder ved at koble bogstaver med sproglyde. Ordblindhed har altså ikke noget at gøre med hverken dårlig begavelse, hjerneskade, udviklingsfejl eller dårligt syn/hørelse. 2-5% af befolkningen er ordblinde.

Ordblinde har svært ved at lære at læse og skrive med traditionelle undervisningsmetoder. Men den gode nyhed er, at langt de fleste ordblinde kan få stor gavn af en målrettet hjælp i skolen.

Vi kan hjælpe dig

På Sdr. Feldings Efterskole er du ikke alene med dit problem - og vi har værktøjerne til at hjælpe dig videre!

Cirka 60 % af alle ordblinde har også problemer med tal, hvorfor matematiktimerne ligeledes fylder godt på skemaet. Her er formålet det samme som med danskundervisningen – både at blive fagligt bedre og at give eleverne lyst til indlæring.


Eleverne fortæller

Jonas Schrøder Kallesøe


Det fedeste er kammeratskabet! Og så er det rart at lærerne forstår hvordan vi har det som ordblinde.

Simone Nissen


Der er masser at små hyggelige ting i hverdagen som gør det at gå i skole meget bedre. Og så er det ikke pinligt at være ordblind!

Mikkel Hald Christensen


Her får vi al den tid vi skal bruge i klassen. Det er også fedt at vi kan gå ud og gøre noget i stedet for kun at snakke. Fx lave mountainbike-spor eller svævebane.