Bestyrelsen bag Sdr. Feldings Efterskole

Bestyrelsens fem personer vælges af og blandt medlemmer af Sdr. Feldings Efterskoles skolekreds. 

Valget finder sted på skolekredsens årlige generalforsamling i april. Bestyrelsen indkalder til denne generalforsamling med mindst 14 dages varsel i den lokale ugeavis og pr. mail til medlemmerne.

Aktuelle medlemmer:


Jan Andersen

Lone Fløe

Ole Iversen