Formål og værdier

Institutionens formål er indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler:

Vi ønsker, at skolen skal fungere i et godt samarbejde med lokalområdets foreninger og øvrige institutioner.

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag bygger på det livssyn, som siger, at mennesket er unikt og skal mødes med respekt og tillid. Mennesket har brug for at føle selvværd og at tro på egne muligheder, samt brug for at indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Vi vil tilstræbe, at skolen opleves som et sted med omsorg og tryghed, hvor eleverne får en faglig kompetence, hvor de lærer noget, men også som et sted, hvor de bliver mødt med intellektuelle, fysiske og kreative krav – afpasset efter den enkelte.

Der sigtes mod, at hver enkelt elev gives muligheder for ud fra egne forudsætninger at udvikle sig fagligt og menneskeligt i retning af højere forståelse for eget værd og selvstændig stillingtagen.

Med det som grundlag ønsker vi, at den enkelte elev lærer: