Formål og værdier

Institutionens formål er indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler:

Værdigrundlag

Sdr. Feldings efterskole er en Grundtvig/Koldsk efterskole. På skolen arbejder vi for at eleverne udvikler demokratisk dannelse gennem aktiv deltagelse i faglig, kropslig og kreativ udfoldelse.

Vi har fokus på bæredygtighed i vores hverdag både i skolens drift, i vores undervisning og vores pædagogiske praksis.

Vi arbejder for, at vore elever i samspillet og samarbejdet med andre unge og skolens medarbejdere udvikler:

 - Frisind 

elevernes forståelse af åndsfrihed og accept af andre, herigennem fordomsfri at forholde sig til andres meninger og forskellighed

- Ansvarlighed

ansvarlighed i forhold til både sig selv, sine medmennesker og sine omgivelser

- Tillid

tillid er af central betydning i vores hverdag. Gensidig tillid er medvirkende til at skabe gode relationer

 - Selvstændighed

at turde stå ved sig selv og sine holdninger, at være i stand til at tage initiativ til at løse problemer, at få individualiteten til at trives i forhold til fællesskabet, gennem selvstændighed at lære sig selv at kende og turde tage stilling.

- I fællesskab

at opnå en forståelse for og se værdien i at være en del af et forpligtende fællesskab