Formål og værdier

Institutionens formål er indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler:

Værdigrundlag

Sdr. Feldings Efterskole arbejder ud fra det livs- og menneskesyn, at et menneske er både krop og ånd, og at det føler sig frit

Vi mener derfor at det enkelte menneske er unikt og enestående, hvorfor det til enhver tid skal mødes med respekt og tillid.

Vi søger gennem livsoplysning af både håndens og åndens dannelse at sætte eleverne i stand til at deltage i alt det, et menneskeliv kræver, samt til i samspil med kammeraterne at blive bevidst om, hvem de selv er, og samtidig forstå nødvendigheden af at indgå i et fællesskab med andre.

Vi ønsker levende vekselvirkning mellem personale og elever, mellem frihed og ansvar, mellem den enkelte og fællesskabet samt mellem ret og pligt.